Amb el títol “La Pagesia i l’accés a la terra” va tenir lloc a Talló (Bellver de Cerdanya), el dia 18 d’octubre de 2013, el primer seminari transfronterer França-Catalunya, organitzat per Rurbans, Terre de Liens i Terra Franca. L’objectiu principal de la jornada era examinar des de les perspectives d’ambdós costats de la serralada les problemàtiques cabdals entorn al futur de la pagesia als Pirineus, incidint especialment en les  que es deriven del relleu generacional, la transmissió de cases de pagès, l’accés a la terra i la governança de la terra per al manteniment de la pagesia.

jornades-tf

Per donar abast a aquest objectiu, el seminari estava estructurat en diverses parts. Durant la primera sessió es van exposar diverses experiències i situacions derivades de la incorporació de joves al camp. Malgrat que, per imponderables diversos, només hi va haver presència física de pagesos/es de Catalunya, es va poder transmetre —llegida— l’experiència d’un jove pagès de França. La segona sessió, enfocada a conèixer iniciatives de l’administració entorn a l’accés a la terra a favor del pastoralisme i la pagesia, va comptar amb les exposicions de representants de diversos organismes —Diputació de Barcelona, Municipio de Zerain (Guipúscoa), Mancomunitat d’Ajuntaments de Conflent i Federació Pastoral de l’Ariège— que van donar idea d’algunes de les iniciatives, algunes molt reeixides, destinades a facilitar la transmissió i aprofitament de la terra i l’arrelament de nous pagesos. Per manca de temps, es va decidir la supressió de la tercera sessió del matí, on s’havien d’exposar les iniciatives ciutadanes d’accés a la terra exemplificades en les organitzacions Terre de Liens per la banda francesa i Terra Franca per la catalana. L’organització va considerar que ambdues entitats es podrien donar a conèixer mitjançant presentacions adjuntes a les actes del seminari.

Després d’una pausa per dinar que es va allargar molt més del compte, la vuitantena de  participants es van distribuir en quatre tallers en els quals es van tractar temàtiques com la propietat privada i els comunals, el pastoralisme i la preservació de la biodiversitat, dificultats específiques al voltant de les incorporacions i el blindatge de terres agrícoles a través de partenariats. Malauradament, la manca de temps no va permetre més que l’exposició molt sintètica de les conclusions de cada taller. Finalment, un representant de Terre de Liens i un de Terra Franca, van cloure el seminari exposant les conclusions de la jornada i les perspectives de futur.

El seminari hauria requerit com a mínim dos dies, tenint en compte que a més de la gran quantitat de continguts, el fet que s’hagués de desenvolupar en dues llengües —amb traducció simultània— encara alentia més la progressió i la comprensió per part dels participants. Però tot i així, va resultar molt ric quant a conèixer experiències d’ambdós costats de la serralada i constatar que la problemàtica d’accés a la terra és comuna, malgrat les evidents diferències culturals, legals i administratives.

Per bé que no fou possible exposar en sessió les finalitats de Terre de Liens i Terra Franca, la difusió fou possible en les converses entre sessions mantingudes amb els participants. Per altra banda, el seminari va permetre donar un pas més de cara al coneixement mutu i l’aprofundiment en les possibilitats de col·laboració d’ambdues organitzacions.

Sobre l´autor
admin