El diumenge 26 de gener va tenir lloc la presentació de Terra Franca en el marc de la Trobada-2014 del Fòrum Català de Teologia i Alliberament, que va tenir lloc al col·legi de l’Escola Pia de Diputació, a Barcelona. Una nombrosa audiència va seguir molt atentament l’explicació dels objectius, el funcionament i la situació actual de Terra Franca. En el col·loqui que es va obrir un cop acabada la presentació es van poder considerar i respondre les diferents preguntes i aportacions  dels presents.

Entre altres, es va fer incidència en els motius pels quals l’Administració no dóna suport a les iniciatives que sorgeixen de la ciutadania. També es van fer consideracions sobre la situació actual de l’agricultura al nostre país i els problemes que es deriven de la nefasta herència que ha deixat la bombolla immobiliària. Una de les idees exposades fou la conveniència de cercar pages@s que oferissin formació a joves en les pròpies explotacions, amb l’objectiu de prendre el relleu en l’activitat quan el pagès/a es retirés.

El viu interès, i en alguns casos l’entusiasme mostrat pels participants respecte a la feina de Terra Franca ens confirma en la certesa que és un instrument necessari, que pot donar resposta i ajudar a la transformació social i econòmica que una gran part de la societat desitja.  Mostra d’això fou l’exhauriment dels dossiers de Terra Franca que, acabats d’imprimir, es van posar a adisposició del públic assistent.

 

Sobre l´autor
Jordi Martí Pèrit mercantil, amb estudis de filologia catalana i música. Membre de la cooperativa Germinal dels dels seus inicis, centra la seva activitat en la promoció de l’agroecologia i el consum conscient i transformador.