Finques gestionades

Finques que Terra Franca té en oferta per arrendar o té ja arrendades als seus propietaris i sotsarrendades a pagesos que hi desenvolupen els seus propis projectes de producció agroecològica.

Terra Franca exerceix la intermediació entre els propietaris de les terres i els pagesos que les treballen, a la vegada que s’;encarrega d’;efectuar l’;acompanyament i l’;assessorament necessaris a fi que ambdós actors en resultin beneficiats.

Actualment hi ha arrendada la finca següent:

- Finca LA CODINA –; Les Planes d’;Hostoles –; St. Feliu de Pallerols (Garrotxa): Informació; Experiència arrendadors

 ;

 ;