Finques apadrinades

Sovint ens arriben finques que per diversos motius considerem que no són susceptibles de ser gestionades directament per Terra Franca. Són finques que denominem “;apadrinades”; perquè o bé les hem valorat o bé hem contactat directament amb els propietaris i considerem que tant la finca com les condicions que ofereixen els propietaris s’;adeqüen als criteris de Terra Franca. Per aquest motiu, en fem difusió perquè les persones interessades puguin contactar directament amb la propietat.

Clicant damunt de cada oferta es pot accedir a la informació bàsica de la finca i al correu electrònic de contacte amb la propietat.


CURRENT OFFERS

- SANT LLORENÇ SAVALL (VALLÈS OCCIDENTAL) FINCA JA ARRENDADA! (març 2021)

–; LLINARS DEL VALLÈS (VALLÈS ORIENTAL) FINCA JA ARRENDADA! (January 2021,ca)

–; ARGENTONA (MARESME)

–; BLANES (LA SELVA) FINCA EN PROCÉS D’;ARRENDAMENT (abril 2021)

–; GIRONA (GIRONÈS)

–; ULLDECONA (MONTSIÀ)

 ;

 ;