Els nostres objectius i què fem

bio

Volem protegir i garantir l’ús agrícola, ramader i forestal dels espais rurals a perpetuïtat

objectius objectius2


Els objectius que des de Terra Franca volem assolir són:

  •  Preservar la terra per a la pràctica d’una activitat agrària social, ambiental i econòmicament justa
  •  Fomentar l’accés a la terra de persones i entitats que impulsin projectes agroecològics viables a llarg termini
  •  Incidir en les necessitats i expectatives de la propietat amb un sentit responsable i noble sobre el bé comú que és la terra
  •  Formar i acompanyar pagesos/es que s’inicien en projectes agroecològics
  •  Incidir en les polítiques actuals per afavorir un canvi de model agrari
  •  Sensibilitzar la població per dignificar l’ofici de la pagesia
  •  Reivindicar la gestió d’espais públics en desús

Tots aquests objectius estan subjectes al model que promovem i encoratgem a fer extensiu: el sistema agroecològic,[1] un model d’alt valor afegit capaç de transferir el seu benefici a un entorn rural i també a la societat en general.


[1] Entès com un sistema holístic que contempla l’agricultura i la ramaderia com a activitats vinculades al medi ambient i socialment sensibles; no tan sols centrades en la producció sinó també en la sostenibilitat ecològica del sistema de producció. Per tant, en el desenvolupament i materialització dels projectes caldrà tenir sempre en compte els tres elements clau: l’enfocament ecològic, la preocupació social i la sostenibilitat econòmica.