Com treballem amb pagesos/es i entitats socials" />

Com treballem amb pagesos/es i entitats socials

b TENS UN PROJECTE?!

projecte-pagesos

Ens comprometem a acompanyar la pagesia en la consecució dels seus projectes

cas1-2
Fases de dos possible casos: Cas 1, has trobat terra i vols que TF faci de mediador o Cas 2, no tens terres i vols que TF t’ajudi a trobar-la.
És missió de Terra Franca acompanyar la pagesia o les entitats socials en la consecució dels seus projectes, mitjançant un preu d’arrendament ajustat o amb la cessió de les terres. Terra Franca s’implica amb les persones emprenedores des de la posada en marxa del seu projecte fins a la seva consolidació. A més, posa al seu abast la informació i la formació necessàries per a garantir-ne la viabilitat.

Per la seva banda, la pagesa, el pagès o l’entitat social que decideix instal·lar-se en una finca de Terra Franca es compromet formalment a desenvolupar la seva activitat amb criteris agroecològics, garantint l’ús per al qual se li ha facilitat l’accés a la terra.

L’actuació de Terra Franca respecte als pagesos i pageses es concreta en:

  •  L’acolliment i acompanyament de les persones emprenedores que cerquen terres
  •  El subarrendament de les terres per mitjà de contractes a llarg termini
  •  L’assessorament en la recerca de recursos formatius adaptats a cada projecte
  •  L’orientació en la recerca de recursos financers de caire ètic i/o participatiu per fer front a les despeses d’instal·lació
  •  El seguiment dels projectes i l’assessorament a les persones i entitats implicades
  •  El treball en xarxa amb altres entitats i organitzacions per tal d’establir sinergies
 Si ets pagesa o pagès o rameder i cerques terres o assessorament per dur a terme un projecte agroecològic…omple aquest formulari 

 Si ets una entitat sense ànim de lucre amb projectes socials i cerques terres o assessorament per dur a terme un projecte agroecològic omple aquest formulari