• inici

  “Volem protegir i garantir l’ús agrícola,
  ramader i forestal dels espais rurals a perpetuïtat”

 • inici
 • inici

  “El nostre compromís: garantir un aprofitament
  respectuós de les terres d’acord amb les expectatives de la propietat”

 • inici
 • inici

  “Volem aplegar la ciutadania que desitja
  incidir de forma responsable en el futur de la nostra pagesia”

 • inici
 • inici

  “Promovem un model agrari sostenible:
  respectuós amb l’entorn i les persones”

Terra Franca suspen la seva activitat

Després de 6 anys de treball en la promoció de nous models de relació entre propietaris i persones emprenedores per a la instal·lació de projectes agroecològics en el món rural, l’equip de l’associació Terra Franca constatem una gran dificultat en la posada en pràctica d’experiències reals, per diferents motius:

1. La comprovació que les relacions contractuals de lloguer de la terra que es donen en l’actualitat responen a paràmetres de mercat encara molt allunyats de valors com l’agroecologia, la cultura i el patrimoni rurals, l’honestedat en les relacions i la dignitat en els oficis del camp.

2. La dificultat, al llarg del procés, de trobar propietaris sensibilitzats amb la creació de valors, riquesa social i ambiental a la seva finca. També han estat escasses les finques agrícoles amb entitat suficient per a dur a terme projectes viables.

3. La consideració que pocs portadors de projectes han mostrat suficient convenciment i satisfacció en les seves expectatives per a desenvolupar el projecte en les finques proposades.

4. La manca de suport institucional, tot i la urgència que existeix actualment d’implantar polítiques i eines per facilitar l’accés a la terra.

5. La manca de recursos econòmics i humans per part de Terra Franca, que no ha permès fer prou bé un treball en profunditat, abastar un àmbit territorial tan extens com Catalunya i poder acompanyar més de prop els propietaris i els portadors de projectes interessats.

Cal remarcar, però, que en aquests anys de camí, Terra Franca i el seu ideari han estat molt ben acollits per persones, associacions, institucions o administracions, relacionades o no amb el món rural, que han trobat en Terra Franca un referent per a la gestió de l’accés a la terra, el relleu generacional i la promoció de l’activitat agroecològica. A la vegada, l’aprenentatge acumulat ens ha acostat cada cop més a reeixir en casos puntuals que, finalment, no han fructificat per les múltiples dificultats ja citades.

Per tot això exposat, l’associació Terra Franca ha pres els següents acords en l’assemblea del 21 de gener de 2018:

1. Suspendre l’activitat indefinidament pel que fa a la captació de finques i l’acompanyament a propietaris i portadors de projectes.

2. Aturar les accions de sensibilització i participació.

3. Oferir la possibilitat de traspassar el bagatge, l’experiència i la plataforma creada a altres entitats afins que puguin agafar el relleu.

4. Deixar obert un canal de comunicació mitjançant l’adreça de correu electrònic admin@terrafranca.cat per a la recepció i tractament de consultes i propostes.

5. Mantenir una comissió gestora que resolgui les actuacions pendents iniciades en els darrers mesos.

6. Revisar l’actual canvi en l’activitat de l’associació en la propera assemblea de gener de 2019.

Agraïm a tothom que ha estat a prop nostre tot el suport i l’empatia rebuts, la confiança i la il·lusió pel projecte que va començar Terra Franca, ara ja fa sis anys. En aquell moment vam ser conscients del gran repte que teníem entre mans i de les dificultats que ens trobaríem i, tot i això,  vam apostar per tirar endavant. Terra Franca ha estat un aprenentatge i una eina innovadora de creació de nous paradigmes agroecològics.

Entenem que aquesta aturada no suposa una renúncia a l’ideari de Terra Franca, perquè considerem que segueix essent urgent promoure aquest nou model de pagesia i relació entre propietaris i pagesos, treballant sobretot per un ús adequat del sòl agrari lliure d’especulacions econòmiques.

Restarem en guaret, com una terra fèrtil que necessita reposar, amatents als canvis de la societat i de la realitat del camp, que ens empenyin, com una nova anyada, a tornar a cultivar.

Gràcies!

 L’equip de Terra Franca


Darreres Notícies de Terra Franca

Terra Franca participa en una jornada organitzada per la Fundació del Món Rural, 8 de juny de 2017

Organitzada per la Fundació del Món Rural (FMR), va tenir lloc el dia 8 de juny de 2017 una jornada… Read more »

Terra Franca participa en una sessió de debat sobre gestió dels comunals a Navàs, 20 de maig de 2017

El 20 de maig de 2017, Terra Franca va participar a Navàs en una jornada en què, amb el lema “Per la… Read more »

Presentació Terra Franca en Jornada Innovación Social en el Medio Rural, comarca Gúdar-Javalambre, 1 d’abril de 2017

La comarca Gúdar-Javalambre es troba situada a l’extrem sud de la Comunitat Autònoma d’Aragó, a la p… Read more »

Terra Franca participa a les XV Jornades de Consum Crític, 11 de març de 2017

Del 9 a l’11 de març de 2017, van tenir lloc a l’Espai Calàbria-66 les XV Jornades de Consum Crític,… Read more »

Blog de Terra Franca


 Aquesta web ha esta possible gràcies al suport de la Fundación Biodiversidad i la col·laboració de rurbans: 
  logos